stichting textielhistorie twente

info@textielhistorietwente.nl

stichting tectielhistorie twente

Home


Stichting Textielhistorie Twente heeft tot doel de kennis over en belangstelling voor het Twentse textielverleden te bevorderen bij een breed publiek. Zij tracht dit doel te bereiken door het


De inkomsten van Stichting Textielhistorie Twente worden gegenereerd uit subsidies en giften. De stichting heeft geen winstoogmerk en onderschrijft de principes van de Code Cultural Governance.


Download hier onze oprichtingsakte >